Behandeling van Complexe Slik- en Eetstoornissen, onderwerpen op gevorderd niveau

Behandeling van Complexe Slik- en Eetstoornissen, onderwerpen op gevorderd niveau en casuistiek

Dit is een workshop voor gevorderden over de behandeling van meer complexe en uitdagende slik- en eetstoornissen bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Een lezing, discussie en case analyse zijn gericht op behandeling van de neuromotorische en aanverwante zaken bij ernstig algehele cerebrale parese en andere neuromusculaire ziekten, op het behouden van slikvermogen bij kinderen en volwassenen die langdurig sondevoeding krijgen en op het ontwikkelen van het orale voedings- en slikvermogen bij kinderen en volwassenen die in de overgangsfase zitten van langdurige sondevoeding naar orale voeding. Deelnemers worden uitgenodigd om vooraf een casus in te sturen. Deze cases kunnen tijdens de workshop geanalyseerd worden aan de hand van de DDS formulieren.

Trainer

Joan Sheppard is als hoogleraar Logopedie verbonden aan Colombia University, waar zij het programma over Spraakpathologie doceert. Zij geeft workshops over dysfagie, interventies bij kinderen en de behandeling van stoornissen van de orale motoriek. Zij is zeer deskundig op het gebied van spraak- en voedingsproblematiek. Tevens heeft zij wetenschappelijk onderzoek verricht naar spraakproductie en slikken, dysfagie bij gehandicapten en verwerving van oraal motorisch gedrag bij kinderen.

Overige informatie

De workshop vindt plaats op 5 april 2017 van 9.00 tot 17.00 uur in het centrum van Utrecht.

De kosten bedragen € 355,00 inclusief koffie/thee, lunch en workshopmaterialen.

Alle materialen zijn in het Nederlands vertaald. De lezing en presentaties zijn in het Engels.

Glycobiologie-registreer