Certificatie Workshop Dysphagia Disorders Survey (DDS) en de Dysphagia Management Staging Scale (DMSS)

Certificatie Workshop Dysphagia Disorders Survey (DDS) en de Dysphagia Management Staging Scale (DMSS)
Screening slikstoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

Veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben last van slikstoornissen, maar vaak kunnen zij niet aangeven dat zij deze problemen hebben. Ook voor ouders en begeleiders is dit niet altijd zichtbaar. Specifiek voor deze mensen heeft de Amerikaanse logopedist Dr. Joan J. Sheppard een gestandaardiseerd slikobservatie-instrument ontwikkeld. Het instrument, de DDS/DMSS,wordt in de Verenigde Staten al ruim 20 jaar gebruikt en werd in Nederland zo’n 10 jaar geleden geïntroduceerd. Het instrument is in Nederland gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van slikstoornissen bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Voor wie
Logopedisten, diëtisten, spraakpathologen, arbeidstherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere aanverwante zorggevers. Alleen degenen die gecertificeerd zijn door het bijwonen van de workshop, kunnen de DDS en DMSS toepassen.

DDS
De DDS is een screening test voor dysfagie, onveilig eetgedrag en vertraagde ontwikkeling van eetvaardigheden, die gestandaardiseerd is voor 800 kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Het kan in slechts 10 minuten uitgevoerd worden. De DDS beschrijft de kenmerken van de stoornis en geeft ruwe en gestandaardiseerde scores die een numerieke gradatie van de ernst van de aandoening aangeven. De scores maken test-hertest vergelijkingen mogelijk, alsook vergelijkingen tussen individuen en tussen groepen van individuen. Het wordt in toenemende mate toegepast bij onderzoek en in de klinische praktijk, en volgens recente publicaties is het de meest klinisch bruikbare gestandaardiseerde beoordelingsmethode voor de pediatrische orale motorische functie.

DMSS
De DMSS is een schaal met vijf niveaus voor de gradatie van ernst van de aandoening van voedings- en slikstoornissen, die in combinatie met de DDS wordt gebruikt.

CRA en PRA
De formulieren en het handboek voor de Choking Risk Assessment (CRA, Risicobeoordeling Verslikken) en Pneumonia Risk Assessment (PRA, Risicobeoordeling Longontsteking) zijn inbegrepen. Deze sneltesten zijn gestandaardiseerd voor volwassenen met een ontwikkelingsstoornis om de gradatie van het individuele risico op verslikken en longontsteking te beoordelen.

Inhoud
De workshop omvat discussie, training en oefening van:
• Slik- en voedingsstoornissen en hun oorzaken. Mogelijkheden voor de ontwikkeling van dysfagiebeoordeling en gebruik van de CRA en de PRA.
• Ontwikkeling en gebruik van de DDS, overzicht dysfagiestoornissen.
• Ontwikkeling en gebruik van de DMSS en speciale zorg van zorgverlener/ouder gradaties, de DMSS-P en DMSS-A.
• Gebruik van de DDS en DMSS in de praktijk.
• Testen achteraf ten behoeve van validiteit en betrouwbaarheid tussen onderlinge gradaties van de DDS en DMSS.
• Vragen en discussie.

Trainer
Joan Sheppard is als hoogleraar Logopedie verbonden aan Colombia University, waar zij het programma over Spraakpathologie doceert. Zij geeft workshops over dysfagie, interventies bij kinderen en de behandeling van stoornissen van de orale motoriek. Zij is zeer deskundig op het gebied van spraak- en voedingsproblematiek. Tevens heeft zij wetenschappelijk onderzoek verricht naar spraakproductie en slikken, dysfagie bij gehandicapten en verwerving van oraal motorisch gedrag bij kinderen.

Overige informatie
De workshop vindt plaats op 3 april 2017 van 9.00 tot 17.00 uur in het centrum van Utrecht.

De kosten bedragen € 355,00 inclusief koffie/thee, lunch, DDS en DMSS handboek en testformulieren, registratie als getraind gebruiker en een kwalificatiecertificaat.

Glycobiologie-registreer

Alle materialen zijn in het Nederlands vertaald. Lezing en afbeeldingen zijn in het Engels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TrainingMetZorg, (033) 4559509 of info@trainingmetzorg.nl