Verbetering en Behoud van Slik- en Eetfunctie en Behandeling van Complexe Slik- en Eetstoornissen, onderwerpen op gevorderd niveau


 Verbetering en Behoud van Slik- en Eetfunctie bij Intellectuele – en Ontwikkelingsstoornissen en Behandeling van Complexe Slik- en Eetstoornissen bij Kinderen en Volwassenen met een Ontwikkelingsstoornis, onderwerpen op gevorderd niveau

Accreditatie wordt aangevraagd bij ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor logopedisten en diëtisten.

Vervolg op Certificatie Workshop Dysphagia Disorders Survey (DDS) en de Dysphagia Management Staging Scale (DMSS)

 Voor wie

Logopedisten, diëtisten, voedingsdeskundigen, spraakpathologen, arbeidstherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere aanverwante zorggevers die de certificatie workshop DDS/DMSS reeds gevolgd hebben.

Inhoud

Deze cursus van één dag op 4 april 2017 is de eerste dag van een tweedaagse cursus. Tijdens deze cursus wordt een geïntegreerde benadering van de behandeling van gedragsgerelateerde, oraal-motorische en op vaardigheden gebaseerde slik- en eetstoornissen bij kinderen en volwassenen met een intellectuele en ontwikkelingsstoornis gepresenteerd. De stoornissen bij deze populatie zijn onder andere: vertraagde ontwikkeling van eetvaardigheden, neuromotorische stoornissen die verband  houden met hypotonie en apraxie en gedragsproblemen die effect hebben op eetmotivatie en eetpragmatiek. Onderdeel van deze presentatie is een discussie omtrent ‘evidence-based’ interventies voor deze stoornissen vanuit de gebieden van ontwikkelingsneurologie, psychologie, motorisch leren, voorlichting en spraakpathologie. Deze interventies zijn gericht op verwerving van eetvaardigheden, speeksel doorslikken en slikken van orale medicatie. Besproken wordt: het gebruik van herstel manoeuvres en oefeningen om het slikken en eten te verbeteren, maximalisatie van onafhankelijk eten en het bereiken van tevredenstellende resultaten voor wat betreft voeding, gezonde ademhaling en kwaliteit van leven bij jonge kinderen tot en met bejaarden. Ook worden case studies gepresenteerd ten behoeve van analyse.
Ook zal er gedurende de cursus geoefend worden met de stethoscoop. Neemt u uw stethoscoop mee naar de cursus!

Behandeling van Complexe Slik- en Eetstoornissen bij Kinderen en Volwassenen met een Ontwikkelingsstoornis, onderwerpen op gevorderd niveau

Dag 2 van deze tweedaagse cursus is een cursus voor gevorderden over de behandeling van meer complexe en uitdagende slik- en eetstoornissen bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Een lezing, discussie en case analyse zijn gericht op behandeling van de neuromotorische en aanverwante zaken bij ernstig algehele cerebrale parese en andere neuromusculaire ziekten, op het behouden van slikvermogen bij kinderen en volwassenen die langdurig sondevoeding krijgen en op het ontwikkelen van het orale voedings- en slikvermogen bij kinderen en volwassenen die in de overgangsfase zitten van langdurige sondevoeding naar orale voeding. Deelnemers worden uitgenodigd om vooraf een casus in te sturen. Deze cases kunnen tijdens de cursus geanalyseerd worden aan de hand van de DDS formulieren.

Trainer

Joan Sheppard is als hoogleraar Logopedie verbonden aan Colombia University, waar zij het programma over Spraakpathologie doceert. Zij geeft workshops over dysfagie, interventies bij kinderen en de behandeling van stoornissen van de orale motoriek. Zij is zeer deskundig op het gebied van spraak- en voedingsproblematiek. Tevens heeft zij wetenschappelijk onderzoek verricht naar spraakproductie en slikken, dysfagie bij gehandicapten en verwerving van oraal motorisch gedrag bij kinderen.

Overige informatie

De cursus vindt plaats op 4 en 5 april 2017 van 9.00 tot 17.00 uur in het centrum van Utrecht.

De kosten bedragen € 620,00 inclusief koffie/thee, lunch en cursusmaterialen.

Het is mogelijk om alleen deel te nemen aan dag 2 op 5 april 2017. Deze mogelijkheid is alleen open voor degenen die al eerder dag 2 van de cursus hebben gevolgd. De prijs is in dat geval € 355,00.

Niet alle materialen zijn in het Nederlands vertaald. Lezing en afbeeldingen zijn in het Engels.

Glycobiologie-registreer