Train de trainer training toepassen Active Support methodiek

Train de trainer training voor het toepassen van de Active Support methodiek ter versterking van participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Steeds minder mensen met een verstandelijke beperking wonen in een intramurale voorziening. Dit proces is begonnen in de jaren ’80 en heeft ertoe geleid dat wonen in de wijk steeds normaler wordt. Maar wonen in de wijk betekent niet automatisch: meedoen en je thuis voelen.

De realiteit is dat mensen met een beperking die fysiek een plek hebben gevonden in de samenleving vaak niet of nauwelijks aan diezelfde samenleving deelnemen. Vooral mensen die intensieve ondersteuning nodig hebben blijven binnenshuis afhankelijk van hotelzorg, (te)veel wordt hen uit handen genomen en ze hebben weinig controle over hun eigen leven.
Wetenschappers en andere deskundigen in Wales hebben na deze constateringen een methodiek ontwikkeld die mensen in staat stelt een eigen leven te leiden, samen met anderen in de lokale samenleving waar zij deel van uitmaken. In de afgelopen jaren is in Nederland op diverse plekken ervaring opgedaan met Active Support. Martin de Vor ontwikkelde en verzorgt de Nederlandse training waarmee u deze methodiek zelf in praktijk kunt brengen en kunt overdragen op uw collega’s. In deze training staan drie hoofdthema’s centraal: visie, positieve beeldvorming en de methodiek van Active Support.

Doelgroep

Begeleiders, managers, coaches, gedragsdeskundigen en trainers werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Inhoud
Het train-de-trainersprogramma Active Support omvat drie trainingsdagen verdeeld over een periode van zes weken en een opfrisbijeenkomst van een dag die minimaal een half jaar na de training plaatsvindt. Naast theoretische achtergronden staan tijdens de bijeenkomsten de eigen ervaringen centraal. Aan de hand van opdrachten en oefeningen leert u de methodiek toe te passen.

Voor aanvang ontvangt u de publicatie Persoonsgerichte planning en Active Support van Ruud Geus. Als afsluiting maakt u uw eigen trainingsprogramma Active Support. Dit programma wordt beoordeeld door de trainer, bij een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat.

Resultaat
Tijdens het train-de-trainersprogramma ontwikkelt u de benodigde kennis en trainersvaardigheden om de training Active Support in praktijk te brengen.
Na afloop van het programma:

  • Kent u de theorie, achtergronden en uitgangspunten van Active Support en weet u wat dit betekent voor het ondersteunen van mensen met beperkingen;
  • Bent u zich bewust van uw attitude als gedragskundige/trainer en heeft u handvatten voor uw manier van handelen;
  • Beheerst u de benodigde trainers- en coachingsvaardigheden om zelf de training Active Support uit te voeren en zo uw kennis over te dragen aan collega’s;
  • Beheerst u de benodigde vaardigheden om de methodiek in de praktijk te ondersteunen.

Overige informatie

train-the-trainer-trainingtrainingmetzorg.nl_-300x300De training vindt op nader te bepalen data in het voorjaar van 2016.  De trainingsdagen vinden plaats van 9.30 tot 16.30 uur in Utrecht. Een half jaar later vindt een terugkomdag plaats. De datum hiervan wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.

De kosten bedragen € 1125,00 inclusief koffie/thee, lunch en deelnemersmateriaal.

De training kan ook in-company worden uitgevoerd. Voor prijzen en meer informatie, neem contact met ons op.

De training wordt gegeven door Martin de Vor, orthopedagoog/GZ-psycholoog, supervisor, zelfstandig werkzaam als consulent, trainer en interim-gedragskundige vanuit zijn bureau dV Support en/of Dries Vos, zelfstandig werkzaam als trainer/coach vanuit zijn bureau dV Inspiratie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: TrainingMetZorg, (033) 4559509 of info@nullTrainingMetZorg.nl

 

%d bloggers liken dit: