Incompany aanbod

Basistraining Active Support

Basistraining voor het toepassen van de Active Support methodiek ter versterking van participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep
De training is toegankelijk voor medewerkers in de gehandicaptensector, ongeacht achtergrond en vooropleiding.

Resultaat
Tijdens de training ontwikkelt u de benodigde kennis, vaardigheden en houding om de training Active Support in praktijk te brengen. Na afloop van de training kent u de uitgangspunten van Support in het algemeen en de uitgangspunten van Active Support in het bijzonder en de gevolgen daarvan voor de ondersteuning van mensen met beperkingen, bent u zich bewust van uw attitude als begeleider en heeft u handvatten voor uw manier van handelen, beheerst u de benodigde vaardigheden om de methodiek uit te voeren.

Trainer
Martin de Vor en /of Dries Vos

Locatie
Incompany

Lees meer.....

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking verlaten de grote instituten. Zij verhuizen naar kleinschalige woningen in een dorp of stad. Veelal blijft de instituutscultuur in deze woningen behouden; mensen met een beperking wonen in de samenleving maar participeren daar niet of nauwelijks. Binnenshuis blijft vaak de ‘hotelzorg’ bestaan; veel wordt uit handen genomen en mensen ervaren weinig controle over hun eigen leven. Dit geldt met name voor mensen die om intensieve ondersteuning vragen. In Wales heeft men na deze constateringen een methodiek ontwikkeld, die mensen in staat stelt een eigen leven te leiden. Een leven met anderen in de lokale samenleving waar zij deel van uit maken.

Doelgroep

De training is toegankelijk voor medewerkers in de gehandicaptensector, ongeacht achtergrond en vooropleiding.

U bent begeleider van volwassenen met een verstandelijke beperking in een woon- of dagcentrum. U hoeft niet verbonden te zijn aan een instelling; u kunt ook rechtstreeks in dienst van een persoon met een beperking werken door middel van een persoonsgebonden budget. U bent voor een deel bekend met de ontwikkelingen van de laatste jaren in de ondersteuning aan mensen met een beperking; door veranderingen in de eigen organisatie of doordat u artikelen of literatuur heeft gelezen. U bent bekend met actuele thema’s rond emancipatie en inclusie. U bent in staat om kritisch en gemotiveerd naar het eigen handelen in de dagelijkse praktijk te kijken.

Inhoud

In de training van in totaal vijf dagen staan de eigen ervaringen centraal. De deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen leerproces door actief bij te dragen aan opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training. Elke bijeenkomst wordt reflecterend geëvalueerd.

Resultaat

Tijdens de training ontwikkelt u de benodigde kennis, vaardigheden en houding om de training Active Support in praktijk te brengen.

 Na afloop van de training:

  • Kent u de uitgangspunten van Support in het algemeen en de uitgangspunten van Active Support in het bijzonder en de gevolgen daarvan voor de ondersteuning van mensen met beperkingen;
  • Bent u zich bewust van uw attitude als begeleider en heeft u handvatten voor uw manier van handelen;
  • Beheerst u de benodigde vaardigheden om de methodiek uit te voeren.

 Overige informatie

De trainingsdata en locatie worden in overleg vastgesteld.

 Interesse? Vraag meer informatie en/of een offerte aan TrainingMetZorg.

De training wordt gegeven door [simple_tooltip content=’Martin 5Orthopedagoog/GZ-psycholoog, supervisor, zelfstandig werkzaam als consulent, trainer en interim-gedragskundige vanuit zijn bureau dV Support’]Martin de Vor[/simple_tooltip], orthopedagoog/GZ-psycholoog, supervisor, zelfstandig werkzaam als consulent, trainer en interim-gedragskundige vanuit zijn bureau dV Support en door [simple_tooltip content=’Martin 9Zelfstandig werkzaam als trainer/coach vanuit zijn bureau dV Inspiratie’]Dries Vos[/simple_tooltip], zelfstandig werkzaam als trainer/coach vanuit zijn bureau dV Inspiratie.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TrainingMetZorg, (033) 4559509 of info@nullTrainingMetZorg.nl


Train de trainer training voor het toepassen van de Active Support methodiek ter versterking van participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep
Begeleiders, managers, coaches, gedragsdeskundigen en trainers werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Resultaat
Tijdens het train-de-trainersprogramma ontwikkelt u de benodigde kennis en trainersvaardigheden om de training Active Support in praktijk te brengen. U kent de theorie, achtergronden en uitgangspunten van Active Support en weet u wat dit betekent voor het ondersteunen van mensen met beperkingen, u bent zich bewust van uw attitude als gedragskundige/trainer en heeft handvatten voor uw manier van handelen, u beheerst de e benodigde trainers- en coachingsvaardigheden om zelf de training Active Support uit te voeren en zo uw kennis over te dragen aan collega’s en u beheerst de benodigde vaardigheden om de methodiek in de praktijk te ondersteunen.

Trainer
De training wordt gegeven door Martin de Vor en/of Dries Vos.

Locatie
Incompany

Lees meer…..

Meer informatie? Mail ons


Training Het gebruik van e-mail en chatten in de dienst- en hulpverlening

Doelgroep: Medewerkers in de zorg die online communiceren met cliënten. MBO/HBO niveau.

Resultaat:Na de training zijn de deelnemers op de hoogte van de voor- en nadelen van het gebruik van de e-mail en chatten in de hulpverlening, de valkuilen bij het lezen en beantwoorden van een e-mail/ chat, de grenzen van het gebruik van e-mail en chat als communicatiemiddel, welke situaties en vormen van dienst- en hulpverlening wel en welke niet geschikt zijn voor het gebruik van e-mail en chatten, de juridische aspecten van deze vorm van dienst- en hulpverlening, veelgebruikte methodieken bij het hulpverlenen per e-mail en chat.

Trainer: Denny Mouqué

Locatie: Incompany

Meer informatie? Mail ons


Training Effectief Onderhandelen

Doelgroep: Iedereen die in zijn werk onderhandelt met interne en externe klanten. MBO/HBO niveau.

Resultaat: Na de training onderhandelen de deelnemers met zelfvertrouwen, kennen zij de fasen van een onderhandelingsproces, kunnen zij kiezen voor bepaalde tactieken en herkennen deze bij de ander. Zij kunnen bewust gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en weten hoe zij win-win resultaten kunnen bereiken.

Trainer:Denny Mouqué

Locatie: Incompany

Lees meer….

Meer informatie? Mail ons


Training Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie in face to face gesprekken en aan de telefoon

Doelgroep: Werkers in de zorg die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag van klanten, dit kan in een face to face gesprek zijn of aan de balie. MBO/HBO niveau.

Resultaat: Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat beter om te gaan met spanningsvolle situaties door het toepassen van effectieve communicatieve vaardigheden (verbaal en non-verbaal), kunnen zij hun persoonlijke ruimte bewaken en toch klantgericht blijven handelen, weten zij eigen emoties te controleren en weten zij hoe samen te werken bij een incident.

Trainer: Denny Mouqué

Locatie: Incompany

Lees meer…..

Meer informatie? Mail ons


Training Het voeren van ‘keukentafelgesprekken’ en sociale netwerkstrategieën

Doelgroep: Wmo-consulenten, professionals van maatschappelijke organisaties zoals zorgloketmedewerkers, ouderenadviseurs, consulenten, maatschappelijk werkers, sociale raadslieden, MBO+ en HBO niveau.

Resultaat: Na de training zijn de deelnemers zich bewust van welke vaardigheden van belang zijn bij deze ‘nieuwe’ manier van werken. Zij weten hoe een effectief ‘keukentafelgesprek’ te voeren waarin de vragen van de cliënt duidelijk worden, netwerken in kaart worden gebracht zijn en een eerste plan van aanpak wordt gemaakt. Zij hebben kennis van verschillende sociale netwerkstrategieën en hebben geoefend met het organiseren van een sociaal netwerk.

Trainer: Denny Mouqué

Locatie: Incompany

Lees meer…..

Meer informatie? Mail ons


Training Effectief telefoneren en communiceren  voor medewerkers in de zorg

Doelgroep: Werkers in de zorg die telefonisch vragen van klanten verhelderen, intakes doen, informatie en advies geven: hulpverleners, planners, zorgmanagers, zorgbemiddelaars, consulenten, verzorgenden, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, sociaal raadslieden, managers, receptionisten, telefonisten, administratief medewerkers. MBO/HBO niveau.

Resultaat: Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht in het effect van hun eigen gedrag en in de invloed van de non-verbale communicatie aan de telefoon. Zij krijgen handvatten om ook aan de telefoon klantgericht te denken en te handelen, om te gaan met emotionele klanten, de juiste vragen te stellen om in korte tijd de vraag van de klant te verhelderen, grenzen te stellen op een beleefde manier, de basisregels van telefonische communicatie toe te passen en eigen emoties te controleren.

Trainer: Denny Mouqué

Locatie: Incompany

Lees meer….

Meer informatie? Mail ons


Circle logo 2b1


incompany1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Je winkelwagen