Onze trainers

dividers 21

Drs. Aafke Scharloo, is orthopedagoog en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd op het gebied van mensen met ontwikkelingsproblemen, seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij maakte deel uit van de verhoorderspool van de LDM (Service bureau van de landelijke politie diensten) die in opdracht van politiekorpsen ondersteunt in het (ver)horen van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot zedenzaken. Ze werkt in het hulpverleningskader op dit terrein binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, de GGZ en Jeugdzorg. Ze is hiertoe in Nederland opgeleid door de voormalige rechercheschool en door The American Professional Society Against Child abuse and neglect ( APSAC) waar zij de opleiding tot Forensic Interviewer volgde. Het voeren van taxatiegesprekken en het geven van trainingen op dit terrein behoort tot haar expertise.

Lees meer over Drs. Aafke Scharloo…..

Drs. Giuditta Soro is GZ-psycholoog, Kinder-en jeugdpsycholoog en EMDR therapeut. Giuditta is sinds 1993 werkzaam binnen verschillende sectoren van de jeugdhulpverlening. Van 2004 tot 2015 behandelde zij vanuit haar eigen eerstelijnspraktijk veel kinderen en gezinnen met uiteenlopende psychologische klachten en heeft zij zich verder gespecialiseerd op het gebied van trauma en traumasensitief werken in zorg en onderwijs. Zij zet sindsdien haar expertise in om middels trainingen en consultaties jeugdzorgprofessionals en -organisaties te ondersteunen in traumasensitief hulpverlenen.

Lees meer over Drs. Giuditta Soro….

Drs. Carina van Kregten is Psycholoog NIP, Cognitief Gedragstherapeut VGCT en EMDR therapeut. Zij is ruim twintig jaar werkzaam in de zorg voor  ernstig getraumatiseerde kinderen met en zonder verstandelijke beperking, in het bijzonder met kinderen die niet in het gezin van herkomst opgroeien. Carina is bij Pluryn werkzaam als directeur zorg en behandeling van locatie De Glind, een dorp waar veel gezinshuizen zijn gevestigd, naast enkele kleinschalige voorzieningen en leefgroepen.

Lees meer over Drs. Carina van Kregten….

Dr. Nora Baladerian, Ph.D., is a licensed psychologist in Los Angeles, California, practicing both clinical and forensic psychology. Since 1971, long before the crime victimization field as a whole focused attention on the needs of persons with disabilities, she has specialized in working with individuals with developmental disabilities.

With an expertise in serving crime victims with disabilities and people charged with victimless sex crimes, she has successfully rallied victim/witness organization leaders, crime victims’ rights advocates, social service professionals, forensic psychologists, law enforcement, attorneys, members of the judiciary, and others to take up the cause of ensuring that the needs of society’s most vulnerable are not overlooked or otherwise forgotten.

Lees meer over Dr. Nora Baladerian, Ph.D…..

Annemarie Helder is ruim 27 jaar werkzaam als logopedist. Haar interesse en werkervaring hebben zich toegespitst op kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij heeft zich bekwaamd op het gebied van eet- en drinkproblematiek, waarvoor zij uitgebreide nascholing volgde. Annemarie heeft tevens de eerste aanzet tot de ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Signaleringslijst Verslikken’ gegeven. Zij geeft diverse trainingen en lezingen voor medewerkers en collega’s op haar vakgebied.  In 2002 heeft Annemarie kennisgemaakt met Joan Sheppard tijdens een van haar eerste workshops in Nederland over het afnemen van de DDS.  Een jarenlang inspirerend contact volgde. Dit heeft geresulteerd in het aanvullen van de Nederlandse vertaling van de herziene handleiding voor de DDS in 2014. Op verzoek van Joan Sheppard en TraningMetZorg zal Annemarie de workshop DDS verzorgen.
Drs. Leendert van Dam werkt als gedragsdeskundige/gz-psycholoog. Hij deed onderzoek naar de communicatie met mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Hij schreef enkele jaren over het gewone leven van mensen met ernstige meervoudige beperkingen in bijzondere situaties. Hij is in 2004 samen met Miriam Roemer gepromoveerd op ‘Verstaanbaar maken’, een onderzoek naar de manier waarop begeleiders communiceren met mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Deel van dit onderzoek was ook het geven en evalueren van een training aan onervaren begeleiders om snel te kunnen profiteren van de ervaringskennis van hun collega’s.
Drs. Denny Mouqué is pedagoge, trainer, coach, mediator en begeleidt intervisiegroepen. Zij heeft jarenlange werkervaring in de commerciële wereld, het onderwijs en in de Zorg en Welzijn sector. Na de universitaire studie Pedagogiek gaf zij communicatietrainingen volgens de methode van Gordon en was zij mede-initiator van de Stichting Nederlandse Effectiviteits Trainingen. Ook was zij een van de oprichters van de eerste Kindertelefoon in Nederland.Na acht jaar manager bij de Kindertelefoon ging zij de commerciële kant op en richtte Afriesj Reizen, touroperator en reisbureau naar verre bestemmingen, op.

In 2001 gaf zij een andere wending aan haar loopbaan en werd trainer en coach.  In 2002 heeft zij de opleiding Mediation gedaan bij de Nederlandse Vereniging voor Psychologen. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de mediation, Transactionele Analyse, oplossingsgericht werken, geweldloos communiceren, rots en water trainingen en het geven van organisatie adviezen. In 2007 zijn de werkzaamheden uitgebreid naar het buitenland onder andere naar Rusland, Tanzania en Zuid Afrika.

Drs. Martine Spijker-van Vurenis GZ-pscholoog, cognitief gedragstherapeut, psychotraumatherapeut en EMDR therapeut.
Martine heeft bijna 20 jaar ervaring in het werken in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zo was ze één van de grondleggers van het expertisecentrum van orthopedagogisch centrum Ambiq. Dit expertisecentrum verricht diagnostiek en behandeling bij LVB kinderen en jongeren met trauma gerelateerde klachten en seksuele gedragsproblemen. Momenteel werkt ze in haar eigen praktijk, waarin ze haar specialisme op het gebied van trauma, seksualiteit en seksueel misbruik aanbiedt aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. Ze is co-auteur van het boek SOS; snelle opvang bij sekueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking.Lees meer over Drs. Martine Spijker-van Vuren….
Drs. Simone Ebbers is Orthopedagoog-Generalist, Seksuoloog, EMDR-therapeut (practitioner) en is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Ze heeft een eigen psychologenpraktijk in Zwolle; www.ppebb.nl Simone heeft ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en therapie rondom seksueel misbruik en trauma en is geregistreerd als psychotraumatherapeut.

Lees meer over Drs. Simone Ebbers….

Drs. Martin de Vor, orthopedagoog/GZ-psycholoog, supervisor, zelfstandig werkzaam als consulent, trainer en interim-gedragskundige.
Drs. Ries van den Nieuwenhuizen. Ries heeft een lange ervaring als gedragskundige in de ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft vanuit de praktijk een communicatiemethode ontwikkeld waarbij de beroepskracht zich volgend opstelt: de methode niet sturende communicatie (NSC). De cliënt krijgt de regie en het initiatief en heeft dan dikwijls meer te vertellen. Omdat de passie van Ries ligt bij het verbeteren van communicatie, bejegening en attitude van beroepskrachten, geeft hij trainingen over niet sturende communicatie.

Kijk voor ons complete trainingsaanbod op www.trainingmetzorg.nl/ons-aanbod

 

dividers 21

0

Je winkelwagen