Training Getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking: Helpen bij herstel

De training helpt om kinderen met een verstandelijke beperking de juiste hulp te bieden na een traumatische ervaring en om met de kinderen én hun gezin aan herstel te werken.
Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze kinderen en aan de invloed van trauma en traumatische stress op hen.

Voor wie: De training is bedoeld voor opvoeders, begeleiders, hulpverleners, gedragswetenschappers, coaches en trainers en allen die in hun dagelijks werk of leven te maken hebben met kinderen met een (verstandelijke) beperking.

Resultaat: Na afronding van de training hebben deelnemers meer kennis over de ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking, de invloed van traumatische stress op de ontwikkeling van deze kinderen en hun gezinssystemen en over het afwegingsproces om passende interventies te kiezen vanuit het traumaperspectief van het kind en het gezin.

Per module worden er specifieke leerpunten behandeld die direct in de vorm van een actieplan kunnen worden omgezet/vertaald naar de specifieke situatie van het kind bij de opvoeders thuis of in een andere setting en waarmee de deelnemer direct in de eigen werk/leefsituatie aan de slag kan.

Inhoud:

Module 1: De voorbereiding
Antwoord op de vraag waarom het van belang is om handvatten te hebben die specifiek inspelen op de vragen en problemen van getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking.

Module 2: Ontwikkeling, verstandelijke beperking en trauma
In deze module leer je over de normale ontwikkelingsmijlpalen van een kind en hoe die bij kinderen met een verstandelijke beperking anders kunnen verlopen.

Module 3: Traumatische stressreacties bij kinderen met een verstandelijke beperking
Deze module richt zich op de impact van traumatische ervaringen op de ontwikkeling in het algemeen en het effect op kinderen met een verstandelijke beperking in het bijzonder. Dit doen we door de twaalf cruciale concepten voor het begrijpen van traumatische-stressreacties bij kinderen uit te leggen.

Module 4: Welzijn en veerkracht van het kind en het gezin
Deze module helpt de rol van beschermende factoren te begrijpen zoals een veilige hechting en een helende/beschermende omgeving. Zo kun je de veerkracht van het kind en het gezin helpen vergroten en leer je hoe je ouders/opvoeders praktische handvatten en steun kunt bieden.
Module 4 richt zich voornamelijk op de vraag hoe het vergroten van de veerkracht van het gezin uiteindelijk het welzijn en het herstel van het kind ten goede komt.

Module 5: Hulpverlening voor kinderen met een verstandelijke beperking en trauma
In deze module leer je hoe je de beschermende factoren van kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin kunt versterken bijvoorbeeld door screening en diagnostiek door professionals met kennis en ervaring op het gebied van verstandelijke beperkingen en door te verwijzen naar geschikte trauma sensitieve hulpverlening en behandeling.

Module 6: Zelfzorg
Deze module richt zich op de behoeften van opvoeders en begeleiders en de stappen die je zelf kunt nemen om je eigen stress te verminderen en goed voor jezelf te zorgen.

Aanpak:

De training bestaat uit 6 modules, er wordt gebruik gemaakt van videomateriaal, oefeningen, werkbladen en groepsopdrachten. De training wordt gegeven in 2 dagen van elk 3 modules.

De training is flexibel van opzet. Afhankelijk van de deelnemersgroep of de leervraag van de deelnemers kan er voor gekozen worden om enkele modules uit te lichten.

 

Trainer: Aafke Scharloo
Data: 6 en 7 juli 2023

Locatie: Centrum Utrecht
Prijs: € 795,- incl. het boek “Getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking: Helpen bij Herstel”, een training voor opvoeders en begeleiders, werkboek voor deelnemers.

0

Je winkelwagen