Belangrijke informatie voor oud-deelnemers van Taxatiegesprekken

Als gevolg van het veranderende veld en nieuwe wetenschappelijke inzichten is de inhoud van de training Taxatiegesprekken aangepast. Het volgen van een update training Taxatiegesprekken is hierdoor noodzakelijk voor professionals die de training eerder hebben gevolgd.

Aafke Scharloo licht toe:

“Het regelmatig (minimaal 1 keer per 2 jaar) volgen van een update Taxatiegesprekken is noodzakelijk om een drietal redenen. Het taxatiegesprekken gespreksmodel is een gespreksmodel dat voortdurend in beweging is als gevolg van wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar vinden bijstellingen plaats naar aanleiding van nieuwe inzichten met betrekking tot de effectiviteit van vragen en het model op zich, het gebruik van communicatieondersteuners etc. Daarnaast is het belangrijk om jezelf als instrument te onderhouden door weer intensief bezig te zijn met de manier waarop jijzelf de gesprekken voert en de sterke en zwakke kanten daarvan. Tenslotte is het veld waarin de taxatiegesprekken plaatsvinden volop in beweging als gevolg van de Meldcode, het ontstaan van Veilig Thuis, de veranderende plaats die feitenonderzoek in de hulpverlening in gaat nemen en de samenwerkingsconvenanten die gesloten worden/zijn tussen het OM, de politie, VGN, Jeugdzorg, de gemeenten en dergelijke”. De volgende update training is gepland op 5 november 2018.

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.