De training S.O.S. – Accreditatie ADAP nr. 321198 (12 herregistratiepunten)

Training S.O.S. – Snelle Opvang bij Seksueel misbruik van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ter ondersteuning van cliënten, hun familieleden en team van hulpverleners.

Accreditatie ADAP nr. 321198 (NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG herregistratie 12 punten
K&J/OG opleiding-behandeling 3.5 punten
K&J/OG opleiding-diagnostiek 2 punten
K&J/OG opleiding-overige taken 0.5 punt

Vereniging EMDR Nederland (VEN): 12 punten
Register Vaktherapie: 12 punten

SOS-training voor hulpverleners  biedt drie  hulpprogramma’s  ter ondersteuning van snelle opvang en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, hun familieleden en betrokken team van hulpverleners.

alone-girl-wallpaperMensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan anderen in de samenleving. Ook zijn ze afhankelijker van mensen in hun omgeving dan anderen. De problematiek rondom seksueel misbruik wordt steeds vaker gesignaleerd.  Zorginstellingen hanteren een meldcode en een handelingsprotocol op het gebied van omgaan met seksueel misbruik. Toch blijkt uit de praktijk dat kennis over de signalering, opvang en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking na zo’n ingrijpende ervaring beperkt aanwezig is. Ook ontbreekt een gestructureerd hulpaanbod dat direct ingezet kan worden na het ontdekken van het misbruik.

Dit is, ook voor de verwerking op langere termijn van essentieel belang voor de cliënt,  verwanten en betrokken hulpverleners om hen te helpen de eerste ontreddering het hoofd te bieden en hier mee om te gaan.

Voor wie

EMDR-therapeuten, psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, agogen in de GGZ (sociaal pedagogisch hulpverleners), vaktherapeuten (psychomotorisch en creatief therapeuten) en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Inhoud

Inhoud en programma (samengevat in 4 modules)

Dagdeel 1:

Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking, traumaverwerking en de wettelijke kaders in Nederland:

Hoe vaak komt het voor?

Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik voor mensen met een verstandelijke beperking?

Seksuele voorlichting aan mensen die seksueel misbruikt zijn.

Meldplicht, meldcode, protocol, samenwerking met politie.

Het voeren van taxatiegesprekken.

Trauma en verwerking bij mensen met een verstandelijke beperking:

Wat is trauma en wat gebeurt er in de hersenstructuur?

Traumaverwerking en een verstandelijke beperking.

Dagdeel 2:

SOS-programma voor de cliënt met een verstandelijke beperking:

De eerste opvang van cliënten met een verstandelijke beperking na seksueel misbruik

Wat zijn de kernaspecten van de opvang? Zoals creëren van veiligheid en omgaan met stressreactie.

Welke werkvormen zijn geschikt voor de ondersteuning van de cliënt met een lichte of matige verstandelijke beperking?

Welke werkvormen zijn geschikt voor de ondersteuning van de cliënt met een ernstige verstandelijke beperking?

Dagdeel 3:

SOS-programma voor de opvang van ouders van slachtoffers van misbruik met een verstandelijke beperking:

Wat zijn de kernaspecten van de opvang?

Welke werkvormen en psycho-educatie zijn geschikt voor de ondersteuning van ouder?

Dagdeel 4:

SOS- programma voor teams/hulpverleners betrokken bij de opvang van  slachtoffers van seksueel misbruik:

Wat zijn de kernaspecten bij de opvang?  Bijvoorbeeld omgaan met splitting en overdracht-tegenoverdracht.

Welke werkvormen zijn geschikt voor de ondersteuning van teams/hulpverleners?


Literatuur:

SOS-bookUpright-knewscrop-218x216Scharloo, A., Ebbers, S., & Spijker, M. (2013).

SOS-Snelle opvang van seksueel misbruik van  mensen met een verstandelijke beperking.

Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Overige informatie

Data: 11 en 12 september 2024

Trainer: Aafke Scharloo

Locatie: Centrum Utrecht

 

 

De kosten bedragen € 745,00 inclusief: deelnemersmateriaal en boek..

 

 

 

 

 

 

 

dividers 21

0

Je winkelwagen