Trainer: Annemarie Helder

Annemarie Helder is ruim 27 jaar werkzaam als logopedist. Haar interesse en werkervaring hebben zich toegespitst op kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij heeft zich bekwaamd op het gebied van eet- en drinkproblematiek, waarvoor zij uitgebreide nascholing volgde. Annemarie heeft tevens de eerste aanzet tot de ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Signaleringslijst Verslikken’ gegeven. Zij geeft diverse trainingen en lezingen voor medewerkers en collega’s op haar vakgebied.  In 2002 heeft Annemarie kennisgemaakt met Joan Sheppard tijdens een van haar eerste workshops in Nederland over het afnemen van de DDS.  Een jarenlang inspirerend contact volgde. Dit heeft geresulteerd in het aanvullen van de Nederlandse vertaling van de herziene handleiding voor de DDS in 2014.

0

Je winkelwagen