Certificatie Workshop Dysphagia Disorders Survey (DDS) en de Dysphagia Management Staging Scale (DMSS)

Certificatie Workshop Dysphagia Disorders Survey (DDS) en de Dysphagia Management Staging Scale (DMSS) Screening slikstoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
DE WORKSHOP WORDT NU IN HET NEDERLANDS GEGEVEN

Accreditatie is verleend door ADAP nr. 304973 (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
voor logopedisten en diëtisten. (7 punten)

Veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben last van slikstoornissen, maar vaak kunnen zij niet aangeven dat zij deze problemen hebben. Ook voor ouders en begeleiders is dit niet altijd zichtbaar. Specifiek voor deze mensen heeft de Amerikaanse logopedist Dr. Joan J. Sheppard een gestandaardiseerd slikobservatie-instrument ontwikkeld. Het instrument, de DDS/DMSS,wordt in de Verenigde Staten al ruim 25 jaar gebruikt en werd in Nederland zo’n 15 jaar geleden geïntroduceerd. Het instrument is in Nederland gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van slikstoornissen bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Voor wie
Logopedisten, diëtisten, spraakpathologen, arbeidstherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere aanverwante zorggevers. Alleen degenen die gecertificeerd zijn door het bijwonen van de workshop, kunnen de DDS en DMSS toepassen.

DDS
De DDS is een screening test voor dysfagie, onveilig eetgedrag en vertraagde ontwikkeling van eetvaardigheden, die gestandaardiseerd is voor 800 kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Het kan in slechts 10 minuten uitgevoerd worden. De DDS beschrijft de kenmerken van de stoornis en geeft ruwe en gestandaardiseerde scores die een numerieke gradatie van de ernst van de aandoening aangeven. De scores maken test-hertest vergelijkingen mogelijk, alsook vergelijkingen tussen individuen en tussen groepen van individuen. Het wordt in toenemende mate toegepast bij onderzoek en in de klinische praktijk, en volgens recente publicaties is het de meest klinisch bruikbare gestandaardiseerde beoordelingsmethode voor de pediatrische orale motorische functie.

DMSS
De DMSS is een schaal met vijf niveaus voor de gradatie van ernst van de aandoening van voedings- en slikstoornissen, die in combinatie met de DDS wordt gebruikt.

CRA en PRA
De formulieren en het handboek voor de Choking Risk Assessment (CRA, Risicobeoordeling Verslikken) en Pneumonia Risk Assessment (PRA, Risicobeoordeling Longontsteking) zijn inbegrepen. Deze sneltesten zijn gestandaardiseerd voor volwassenen met een ontwikkelingsstoornis om de gradatie van het individuele risico op verslikken en longontsteking te beoordelen.

Inhoud
De workshop omvat discussie, training en oefening van:
• Slik- en voedingsstoornissen en hun oorzaken. Mogelijkheden voor de ontwikkeling van dysfagiebeoordeling en gebruik van de CRA en de PRA.
• Ontwikkeling en gebruik van de DDS, overzicht dysfagiestoornissen.
• Ontwikkeling en gebruik van de DMSS en speciale zorg van zorgverlener/ouder gradaties, de DMSS-P en DMSS-A.
• Gebruik van de DDS en DMSS in de praktijk.
• Testen achteraf ten behoeve van validiteit en betrouwbaarheid tussen onderlinge gradaties van de DDS en DMSS.
• Vragen en discussie.

Trainer
Annemarie Helder is ruim 27 jaar werkzaam als logopedist. Haar interesse en werkervaring hebben zich toegespitst op kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij heeft zich bekwaamd op het gebied van eet- en drinkproblematiek, waarvoor zij uitgebreide nascholing volgde. Annemarie heeft tevens de eerste aanzet tot de ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Signaleringslijst Verslikken’ gegeven. Zij geeft diverse trainingen en lezingen voor medewerkers en collega’s op haar vakgebied.  In 2002 heeft Annemarie kennisgemaakt met Joan Sheppard tijdens een van haar eerste workshops in Nederland over het afnemen van de DDS.  Een jarenlang inspirerend contact volgde. Dit heeft geresulteerd in het aanvullen van de Nederlandse vertaling van de herziene handleiding voor de DDS in 2014.

Overige informatie
De workshop vindt plaats op 30 oktober 2024 van 9.30 tot 16.30 uur (online Zoom-sessie).

De kosten bedragen € 330,00 incl. DDS en DMSS handboek en testformulieren, registratie als getraind gebruiker en een kwalificatiecertificaat.

0

Je winkelwagen