Basistraining Active Support

Basistraining voor het toepassen van de Active Support methodiek ter versterking van participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Trainer
Martin de Vor en /of Dries Vos

Locatie
Incompany

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking verlaten de grote instituten. Zij verhuizen naar kleinschalige woningen in een dorp of stad. Veelal blijft de instituutscultuur in deze woningen behouden; mensen met een beperking wonen in de samenleving maar participeren daar niet of nauwelijks. Binnenshuis blijft vaak de ‘hotelzorg’ bestaan; veel wordt uit handen genomen en mensen ervaren weinig controle over hun eigen leven. Dit geldt met name voor mensen die om intensieve ondersteuning vragen. In Wales heeft men na deze constateringen een methodiek ontwikkeld, die mensen in staat stelt een eigen leven te leiden. Een leven met anderen in de lokale samenleving waar zij deel van uit maken.

Doelgroep

De training is toegankelijk voor medewerkers in de gehandicaptensector, ongeacht achtergrond en vooropleiding.

U bent begeleider van volwassenen met een verstandelijke beperking in een woon- of dagcentrum. U hoeft niet verbonden te zijn aan een instelling; u kunt ook rechtstreeks in dienst van een persoon met een beperking werken door middel van een persoonsgebonden budget. U bent voor een deel bekend met de ontwikkelingen van de laatste jaren in de ondersteuning aan mensen met een beperking; door veranderingen in de eigen organisatie of doordat u artikelen of literatuur heeft gelezen. U bent bekend met actuele thema’s rond emancipatie en inclusie. U bent in staat om kritisch en gemotiveerd naar het eigen handelen in de dagelijkse praktijk te kijken.

Inhoud

In de training van in totaal vijf dagen staan de eigen ervaringen centraal. De deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen leerproces door actief bij te dragen aan opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training. Elke bijeenkomst wordt reflecterend geëvalueerd.

Resultaat

Tijdens de training ontwikkelt u de benodigde kennis, vaardigheden en houding om de training Active Support in praktijk te brengen.

 Na afloop van de training:

  • Kent u de uitgangspunten van Support in het algemeen en de uitgangspunten van Active Support in het bijzonder en de gevolgen daarvan voor de ondersteuning van mensen met beperkingen;
  • Bent u zich bewust van uw attitude als begeleider en heeft u handvatten voor uw manier van handelen;
  • Beheerst u de benodigde vaardigheden om de methodiek uit te voeren.

 Overige informatie

De trainingsdata en locatie worden in overleg vastgesteld.

 Interesse? Vraag meer informatie en/of een offerte aan TrainingMetZorg.

De training wordt gegeven door Martin de Vor, orthopedagoog/GZ-psycholoog, supervisor, zelfstandig werkzaam als consulent, trainer en interim-gedragskundige vanuit zijn bureau dV Support en door Dries Vos, zelfstandig werkzaam als trainer/coach vanuit zijn bureau dV Inspiratie.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TrainingMetZorg, (033) 4559509 of info@nullTrainingMetZorg.nl

0

Je winkelwagen