Training Praten met en luisteren naar kinderen en pubers vanuit het gedachtegoed van de geweldloze communicatie


Geweldloos communiceren gaat over openheid, wederkerigheid, verbinding, luisteren en samen doen. Door contact te maken met gevoelens en behoeften van jezelf en van de ander en deze te uiten zonder te oordelen, beschuldigen, aanvallen en eisen voelen beide gesprekspartners zich gezien en gehoord. Als dat lukt komt er wederzijds begrip, conflicten worden effectiever opgelost en de communicatie verbetert.

“Wat leeft er in jou, wat leeft er in mij en wat werkt voor ons allebei?”

Het model komt van Marshall Rosenberg. Met communiceren met geweld bedoelt hij bijvoorbeeld het uiten van oordelen: “Jij bent een sloddervos” of beschuldigen: “Door jouw late thuiskomst kon ik niet slapen”, “Als je deze pillen niet neemt, loopt het niet goed met je af” eisen: “Ik wil dat je het zo doet” etc. We doen dit allemaal wel eens uit onmacht, uit zorg of als we het even niet meer weten. De ander reageert meestal verdedigend of gaat zelf in de aanval. Verbinding is dan ver weg.

Voor wie
Iedereen die geregeld met kinderen en jongeren communiceert: o.a. jeugdzorgwerkers, verpleegkundigen, hulpverleners, artsen, leerkrachten.

Resultaat
Na de training weten de deelnemers wat geweldloze communicatie is en hebben zij een start gemaakt met het toepassen ervan. De communicatie verbetert.

Inhoud
Onderwerpen:
Het model van de geweldloze communicatie.
De vier stappen.
De valkuilen.
Empatisch luisteren.
Zelfempathie.
Grenzen stellen.
Het oplossen van conflicten met behulp van geweldloze communicatie.
Oefenen met casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers.

Aanpak
In de training wisselen theorie en praktijk af. We gebruiken verschillende werkvormen en laten filmpjes zien ter illustratie. De nadruk ligt op het oefenen met geweldloze communicatie. Deelnemers kunnen een casus meenemen die zij willen bespreken in de training.

Overige informatie
De training vindt plaats op najaar 2017 in Utrecht.

De kosten bedragen € 695,00 inclusief koffie/thee, lunches en deelnemersmateriaal.

De training wordt gegeven door Denny Mouqué, gedragswetenschapper/orthopedagoog, trainer, coach, mediator en mindfulnesstrainer. Zij is gespecialiseerd in het geven van trainingen op het gebied van communicatie en managementvaardigheden. Zij heeft veel ervaring en deskundigheid in het begeleiden van groepen en individuen. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis van haar trainingen.