Training Communiceren met kinderen en jongeren volgens het model van de Geweldloze Communicatie


Training Communiceren met kinderen en jongeren volgens het model van de Geweldloze Communicatie

Geweldloze of Verbindende Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en leidt tot het oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie en heling van relaties. Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van Geweldloze Communicatie is om steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met en respect voor eigen en andermans behoeften.

Doel

Het doel van de training is de deelnemers kennis te laten maken met het gedachtengoed van de Geweldloze Communicatie en dit te kunnen toepassen in het praten met kinderen en jongeren.

Doelgroep
Jeugd- en gezinsprofessionals die het model van de Geweldloze Communicatie willen leren toepassen om meer verbinding te hebben met hun klanten.

Resultaat

Na de training weten de deelnemers wat Geweldloze Communicatie is en hebben zij een start gemaakt met het toepassen ervan in praktijksituaties. Zij leren te luisteren naar gevoelens en behoeften van zichzelf en van de ander, zijn zich bewust van en nemen verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeften, kunnen deze uiten zonder eisen te stellen aan de ander. Zij kunnen zich beter inleven in de ander, kunnen gevoelens en behoeftes van de ander benoemen en hebben (meer) handvatten voor het hanteren van conflicten.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen: de basis van het model en waarom dit werkt, de vier elementen van Geweldloze Communicatie, waarnemen, gevoelens (h)erkennen en uiten, behoeftes herkennen en uiten, een verzoek doen, valkuilen, empatisch luisteren, het gebruik van macht, straffen en belonen, zelfempathie, het oplossen van conflicten met behulp van Geweldloze Communicatie, oefenen aan de hand van casuïstiek.

Aanpak

De werkwijze is interactief. We leggen het model uit door middel van theorie en oefeningen en laten zien hoe het in de praktijk kan werken. We maken gebruik van filmpjes en geven de deelnemers oefeningen om met het model aan het werk te gaan. We werken met situaties uit de praktijk van de deelnemers. Van instellingen verwachten we dat de deelnemer toestemming krijgt om geanonimiseerde casuïstiek in te brengen.

Data
De training vindt plaats op nader te bepalen data in 2020 van 9.30 tot 16.30 uur in Utrecht.

Accreditatie
De training is geaccrediteerd door SKJ voor 19,5 punten.

Kosten
De kosten bedragen € 595,00 inclusief koffie/thee, lunch en deelnemersmateriaal.

Trainer
De training wordt gegeven door Denny Mouqué, gedragswetenschapper/orthopedagoog, trainer, coach, mediator en mindfulnesstrainer. Zij is gespecialiseerd in het geven van trainingen op het gebied van communicatie en managementvaardigheden.  Zij heeft een opleiding gevolgd over Verbindende of Geweldloze communicatie en vele trainingen ook in het buitenland. Zij heeft veel ervaring en deskundigheid in het begeleiden van groepen en individuen. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis van haar trainingen.

Aanmelden
Aanmelden kan via de site: www.trainingmetzorg.nl of door middel van het sturen van een e-mail naar: info@nulltrainingmetzorg.nl

 

Registreer

 

0

Je winkelwagen