Training Transculturele communicatie – ontmoeting en verbinding vanuit het verschil.


In het omgaan met mensen die in andere landen en culturen zijn opgegroeid kunt u voor verrassingen komen te staan. De ander reageert op een onverwachte, soms voor u ongewenste manier. U heeft het idee dat de ander minder of geen waarde hecht aan zaken die voor u belangrijk zijn. Het communicatieproces kan worden verstoord door allerlei ruis, onbegrip of zelfs conflict. Hoe zorgt u ervoor dat u in verbinding blijft met u zelf, met de ander en dat u uw doel bereikt? U kunt zich aanpassen, aandringen dat de ander zich aanpast of aansluiten bij de ander.
Wij gaan ervan uit dat aansluiten de meest effectieve manier is om een cultuurkloof te overbruggen. Aansluiten betekent je in elkaar verplaatsen, kennis nemen van de waarden van de ander, begrip tonen en samen tot een oplossing komen. Transculturele communicatie is zo te communiceren dat het beoogde resultaat bereikt wordt zoals het leggen van contact en het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Het doel van de training is om de deelnemers zich bewust te laten worden van de eigen waarden en normen, kennis te geven over waarden, normen, gedrag en kenmerken van andere veel voorkomende culturen en handvatten te geven voor een effectievere transculturele communicatie.

Voor wie
Medewerkers in de zorg.

Resultaat
Na afloop van de training hebben de deelnemers kennis over andere culturen, inzicht in het effect van de cultuur, ook de eigen cultuur, op de communicatie, kunnen zij adequaat aansluiten (zonder aan te passen) en beschikken zij over tips om effectief te communiceren met mensen uit andere culturen.

Inhoud
Onderwerpen:
Kennis over waarden, normen, gedrag van andere in uw regio veel voorkomende culturen.
Bewust worden van de eigen cultuur en de erbij behorende waarden, normen en gedrag.
Bewust worden van het perspectief waarmee u naar de werkelijkheid kijkt en het gevolg hiervan voor de communicatie.
Het stellen van circulaire vragen.
Tip en handvatten voor de interculturele communicatie.

Aanpak
De training duurt drie dagdelen. Het derde dagdeel wordt besteed aan het in praktijk brengen van het geleerde. Vooraf wordt een inventarisatieformulier gestuurd aan de deelnemers. Hierop kunnen zij hun specifieke wensen en eventueel een casus invullen. De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral ook praktisch. De theorie word steeds ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk van de deelnemers. Om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen wordt er een dagdeel gebruik gemaakt van een professionele trainingsacteur. twee dagen.

Overige informatie
De training vindt plaats op nader te bepalen data in 2020 van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht.

De kosten bedragen € 595,00 inclusief koffie/thee, lunch en deelnemersmateriaal.

De training wordt gegeven door Denny Mouqué, gedragswetenschapper/orthopedagoog, trainer, coach, mediator en mindfulnesstrainer. Zij is gespecialiseerd in het geven van trainingen op het gebied van communicatie en managementvaardigheden. Zij heeft veel ervaring en deskundigheid in het begeleiden van groepen en individuen. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis van haar trainingen.

0

Je winkelwagen