Basistraining Niet Sturende Communicatie (NSC)

Basistraining voor begeleiders om door middel van niet sturende communicatie de cliënten te leren praten in plaats van antwoorden te laten geven.

 

Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking willen samen met hun cliënt onderzoeken wat de cliënt denkt en voelt, welke behoefte hij heeft en hoe hij zijn toekomst ziet. Of ze willen weten wat hun cliënt vindt van zijn werk, zijn manier van wonen, zijn contacten of hoe hij zijn vakantie heeft beleefd.
Het stellen van vragen is dan één van de manieren om te weten te komen wat de cliënt denkt, wenst, voelt, beleeft. Bij het gebruik van niet sturende communicatie wordt het stellen van vragen echter tot een minimum beperkt zodat de cliënt praat in plaats van vragen beantwoordt. Niet sturende communicatie is uitermate geschikt om cliënten zelf aan het woord te laten zonder, of met zo min mogelijk sturing, door de begeleider. De cliënt komt dan met gedachten, meningen, wensen en gevoelens die echt van hem zelf zijn. De ervaring leert dat cliënten dan verrassend veel te vertellen hebben.

 Voor wie

Beroepskrachten (begeleiders) in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Cliënten moeten wel enige betekenisvolle verbaliteit hebben.

Resultaat
-Deelnemers leren de theorie van Niet Sturende Communicatie kennen.

-Deelnemers leren verschillende concrete hulpmiddelen bij deze vorm van communicatie kennen.

-Deelnemers nemen kennis van de belangrijkste aspecten uit de theorie over de menselijke communicatie en met name de niet sturende communicatie.familiebedrijf-communicatie

-Deelnemers zijn in staat zo min mogelijk vragen te stellen en de cliënt daadwerkelijk centraal te stellen en zoveel mogelijk de regie over het gesprek te geven.

-Deelnemers leren op een goede manier verbaal en non-verbaal gedrag van de cliënt te spiegelen en de structuur van het gesprek te bewaken.

-Deelnemers bezitten de vaardigheden om met de methode NSC te werken.

Inhoud
De training is ontwikkeld voor begeleiders die zich theoretisch en vooral praktisch willen bekwamen in de niet sturende communicatie met cliënten met een verstandelijke beperking. In twee trainingssessies, met een tussentijd om praktijkopdrachten te verrichten, wordt met behulp van didactische rollenspelen en videotraining intensief ingegaan op niet sturende communicatie met de cliënt. De didactiek is gebaseerd op ervaringsleren: het theoretisch leren volgt na en vloeit voort uit de werkelijke of de gespeelde praktische ervaring (leertheorie van Kolb).

Aanpak

Bejegening, gespreksvaardigheden en attitude staan centraal. Het verwerven van kennis is niet primair maar ontstaat uit de reflectie op de concrete oefeningen en praktische ervaringen. De deelnemers krijgen opdrachten die in de tweede trainingssessie uitgebreid besproken en geanalyseerd worden. Hierbij kan gewerkt worden met video-opnamen.

Overige informatie

De training vindt plaats op een nader te bepalen datum in 2020 van 10.00 tot circa 16.00 uur in Utrecht.

De kosten bedragen € 645,00 inclusief koffie/thee, lunch en deelnemersmateriaal.


De training wordt gegeven door Ries van den Nieuwenhuizen. Ries heeft een lange ervaring als gedragskundige in de ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft vanuit de praktijk een communicatiemethode ontwikkeld waarbij de beroepskracht zich volgend opstelt: de methode niet sturende communicatie (NSC). De cliënt krijgt de regie en het initiatief en heeft dan dikwijls meer te vertellen. Omdat de passie van Ries ligt bij het verbeteren van communicatie, bejegening en attitude van beroepskrachten, geeft hij trainingen over niet sturende communicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TrainingMetZorg, (033) 4559509 of info@nullTrainingMetZorg.nl

Kijk voor ons complete trainingsaanbod op www.TrainingMetZorg.nl

 

 

 


 

 

%d bloggers liken dit: