Train-de-trainer Verstaanbaar maken


Train-de-trainer training om begeleiders te leren communiceren met zeer ernstig verstandelijk gehandicapte mensen.

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen zich vaak alleen maar uiten door hun gedragingen en hun lichaamstaal. Een taal die niet iedereen verstaat. Naast betrokkenen, zoals ouders en naaste begeleiders, hebben vaak door ervaring geleerd hoe ze met hen kunnen communiceren. Deze ervaringskennis is onderzocht door Roemer en Van Dam en op basis van deze kennis is een training ontwikkeld met als doel begeleiders te leren hoe ze kunnen communiceren met zeer ernstig verstandelijk gehandicapte mensen.

Doelgroep
Pedagogen, psychologen, logopedisten en opleidingsmedewerkers die werken met mensen met zeer ernstige (meervoudige) verstandelijke beperkingen.

Inhoud
In de trainersopleiding besteden we aandacht aan didactiek, theorie over communicatie en ontwikkelingsniveaus, signaleren en interpreteren van het gedrag van de cliënt, afstemmen van het gedrag van de begeleider op het gedrag van de cliënt en feedback vanuit het gedrag van de cliënt. Er wordt een model aangeboden waarmee de ervaringskennis van ouders en begeleiders kan worden vastgelegd.Verstandelijkbeperkte-trainingmetzorg.nl

De trainersopleiding duurt drie dagen. U voert onderdelen van de cursus uit voor de begeleiders in uw instelling. In de trainingsgroep wordt daarover met elkaar nagepraat. Hierbij gaan we uit van drie vragen: met welke gedragingen maakt de cliënt jou iets duidelijk en waar let je dan op? Aan welke gedragingen die je zelf vertoont, weet je dat ze door de cliënt begrepen worden? Aan welke gedragingen die de cliënt vertoont, merk je of de boodschap wel of niet is overgekomen?

Tijdens de opleiding oefenen we met videomateriaal van de eigen cliënten. Vooraf krijgen de deelnemers een beschrijving van situaties die gefilmd moeten worden.

Resultaat
Trainers die de opleiding hebben gevolgd zijn in staat de inzichten over te dragen aan directe begeleiders. Ze leren hoe ze de training Verstaanbaar maken kunnen verzorgen voor begeleiders op de eigen werkplek.

Overige informatie

De training vindt plaats op: Voorjaar 2024
Locatie:  Centrum Utrecht

De kosten bedragen € 1045,00 inclusief koffie/thee, lunch en deelnemersmateriaal.

De training wordt gegeven door Leendert van Dam, hij is als gedragsdeskundige werkzaam bij de stichting Philadelphia Zorg. Hij is in 2004 samen met Miriam Roemer gepromoveerd op ‘Verstaanbaar maken’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trainingmetzorg, (033) 4559509 of info@nulltrainingmetzorg.nl

0

Je winkelwagen