Update – Training taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik – Accreditatie NIP/NVO nr. 531056 (7.0 herregistratiepunten) / SKJ

– Accreditatie NIP/NVO nr. 531056 (7.0 herregistratiepunten) / SKJ


K&J/OG herregistratie 7,0 punten
K&J/OG opleiding-behandeling 3,0 punten
K&J/OG opleiding-diagnostiek 0,5 punt


Als gevolg van het veranderende veld en nieuwe wetenschappelijke inzichten is de inhoud van de training Taxatiegesprekken aangepast. Het volgen van een update training Taxatiegesprekken is hierdoor noodzakelijk voor professionals die de training eerder hebben gevolgd.

Aafke Scharloo licht toe: “Het regelmatig (minimaal 1 keer per 2 jaar) volgen van een update Taxatiegesprekken is noodzakelijk om een drietal redenen. Het taxatiegesprekken gespreksmodel is een gespreksmodel dat voortdurend in beweging is als gevolg van wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar vinden bijstellingen plaats naar aanleiding van nieuwe inzichten met betrekking tot de effectiviteit van vragen en het model op zich, het gebruik van communicatieondersteuners etc.
Daarnaast is het belangrijk om jezelf als instrument te onderhouden door weer intensief bezig te zijn met de manier waarop jijzelf de gesprekken voert en de sterke en zwakke kanten daarvan.
Tenslotte is het veld waarin de taxatiegesprekken plaatsvinden volop in beweging als gevolg van de Meldcode, het ontstaan van Veilig Thuis, de veranderende plaats die feitenonderzoek in de hulpverlening in gaat nemen en de samenwerkingsconvenanten die gesloten worden/zijn tussen het OM, de politie, VGN, Jeugdzorg, de gemeenten en dergelijke”.

Voor wie
Gedragswetenschappers/orthopedagogen in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking die in het verleden de training “Taxatiegesprekken” hebben gevolgd.

Inhoud 
Maak van deze gelegenheid gebruik om vragen/casuïstiek in te brengen, de trainer om advies te vragen, met andere oud-deelnemers de eigen opgedane ervaringen uit te wisselen en te leren van de tips en tops van anderen. Ontvang tevens de onlangs geactualiseerde trainingsmap zodat uw materiaal weer helemaal up-to-date is.

Voorwaarde voor deelname aan de update training is het kunnen presenteren van een opname en een verslag van een door u gevoerd taxatiegesprek.

Trainer: Aafke Scharloo

Locatie: Centrum Utrecht

Datum: 2 december 2024

Prijs: €425,00 inclusief deelnemersmateriaal.

 

 

 

 

 

0

Je winkelwagen